«گریخته» یا به تعبیری (هفت روایت در باب مرگ) به تازگی از سوی انتشارات پیدایش منتشر شده است .

در خلاصه کتاب «گریخته» که به کوشش گروه ادبیات گمانه زن نوشته شده ،آمده است: «مرگ آخرین دری است که از ان عبور می‌کنیم. مجموعه ای که در دست دارید را گمانه زنی در باب مرگ به هم وصل میکند. هرداستان ملغمه ای از وحشت و لذت و کندو کاوی دیگر به سوی دروازه‌ ‌ی آخر است.»

این کتاب به قیمت 14000 تومان به فروش می رسد.