5 كتاب ایرانی در فهرست آثار برگزیده كتاب جشنواره كلاغ سفید 
 مونیخ  اعلام شد.

    «كارنامه ات را قائم كن»  نوشته فاطمه انصاریان یكی از 5 كتابی است كه به فهرست كلاغ سفید موونیخ راه یافته و شامل 6 داستان كوتاه با شیوه روایت رئالیستی است و موضوع اجتماعی را دنبال می كند.

شخصیت اصلی این داستان ها دختر بچه دبستانی است كه به خاطر دختر بودنش با محدودیت هایی از سوی خانواده اش رو به رو می شود، او تلاش  می كند كه این محدودیت ها را بشكند وفضا را را بازتر كند. معصومه انصاریان نویسنده این كتاب ،مولف و مترجم 20 عنوان كتاب در حوزه كودك و نوجوان است . او دراین باره گفته است: ماجرای این كتاب حاصل واكاوی درونی خودم است كه در عین واقعی بودن تا حدودی با تخیل آمیخته است.»