مجموعه شعر كودك شامل 2 كتاب «به نام دوستم خدا» و « صد دانه یاقوت» برای گروه سنی «الف» و «ب» منتشر شد.

این مجموعه شعر با بهره گیری از تصاویر جذاب كودكانه و شعرهای ساده ، روان و خیال انگیز، كودك را در سفری خیالی با اشیا ،مفاهیم و زندگی معنوی همراه می كند.