مجموعه قصه‌های شیرین حسنك

پدیدآورنده:

مترجم:

شاعر: محمدکاظم مزینانی

گردآورنده:

بازنویس:

تصویرگر: سیمین شهروان

گروه سنی: كودك

قیمت: 110,000 ریال

موجودی: 10

قطع: خشتی

نوع جلد: سخت

سال چاپ: 1385

تعداد صفحه: 56

شابک: 9-181-349-964-978

آثار دیگر پدید آورنده
آثار دیگر مترجم
آثار دیگر شاعر
آثار دیگر تصویرگر


تصویر بزرگتر 
 
این مجلد شامل کتاب‌های زیر است:
- حسنک و غول دریاها                                                    - حسنک و چراغ جادو
- حسنک و دختر شاه پریان                                             - حسنک کجایی
..................................................................................................................................................