شلپ‌ شلپ آب ‌بازی

پدیدآورنده:

مترجم:

شاعر: كبری بابایی

گردآورنده:

بازنویس:

تصویرگر:

گروه سنی: خردسال

قیمت: 90,000 ریال

موجودی: 10

قطع: خشتی كوچك

نوع جلد: سخت

سال چاپ: 1394 چاپ دوم

تعداد صفحه: 10

شابک: 6-001-296-600-978

آثار دیگر پدید آورنده
آثار دیگر مترجم
آثار دیگر شاعر
آثار دیگر تصویرگر


تصویر بزرگتر 
  این کتاب با تصاویر رنگی و شعر، به ارتباط آگاهانه کودک نسبت به محیط و اشیاء اطراف کمک می‌کند.